EMPTY-M201

Plataforma d'Inscripcions


Formulari d'inscripció a la marxa

Thiss must not be read if JS is going OK


La Marxa Cicloturista-Montsec-Montsec 2022 de data 21-05-2022
Tancada per excedir el límit de 1000 inscrits

Preus
Ordre
 
Cognoms, Nom
Detall preu
 
1
Cognoms, Nom
Xip:100,Cursa:100
200
2
Cognoms, Nom
Xip:100,Cursa:100
200
3
Cognoms, Nom
Xip:100,Cursa:100
200
4
Cognoms, Nom
Xip:100,Cursa:100
200
5
Cognoms, Nom
Xip:100,Cursa:100
200
 
100
 
100
 
100
Llic. dia
100
Marxa
100
TOTAL
500
 
Total Acumulat
500
Elements d'identificació
DNI
  ( * ) Display errors
Data Naixement
    ( * ) Display errors
 
Si s'ha inscrit anteriorment premi el botó per recuperar les dades
Dades Personals
Cognoms:
  ( * ) Display errors
Nom:
  ( * ) Display errors
Gènere:
  ( * ) Display errors
Adreça:
  Display errors
CP/Població:
   Display errors
Telèfon mòbil enviament SMS:
  ( * ) Display errors
En cas d'accident trucar a:
  ( * ) Display errors
Altres telèfons (mòbils o fixes):
  Display errors
Correu electrònic (e-mail):
  ( * ) Display errors
Dades Tècniques
Llicència federativa - Nº de llicencia:
  ( * ) Display errors
RECORDEU que la marxa té 3 rutes i la selecció del recorregut s'ha de fer en el moment de formalitzar la inscripció, tot i que si abans d'iniciar la marxa com durant el recorregut, opteu per fer-ne un altra, es pot canviar perfectament i NO CAL AVISAR.
Per qualsevol altre problema/canvi associat al procediment d'inscripcions us heu de posar en contacte i sol·licitar-ho a la central de inscripcions
Recorregut:
  ( * ) Display errors
Al posar algunes lletres sobre el camp en blanc s'obre un quadre per buscar el nom del seu club d'acord amb la nostre base de dades. Si no el troba pot escriure el nom sencer del seu club
Club:
  ( * ) Display errors
Assegura't de seleccionar la teva talla del mallot correctament en el moment de realitzar la inscripció ja que NO s'acceptaran canvis de talla amb posterioritat.
Clica aquí per consultar les talles
Mallot d'obsequi:
  ( * ) Display errors
Avís:La talla del mallot escollida es pel sexe contrari
Declaració del Cicloturista
DECLARACIÓ DEL CICLOTURISTA Marcant la casella d'acceptació de la present declaració del formulari d'inscripció de l'esdeveniment, la persona que està realitzant la inscripció per a participar-hi declara:

Que conec el contingut del reglament de La Marxa disponible a la web de L'Organitzador i que l'accepto en la seva totalitat.

Que declaro tenir el dia de la celebració de La Marxa l'edat mínima per participar tal i com es detalla a l'article   2b  del Reglament de les Marxes Cicloturistes de la FCC.

Que estic assabentat de que La Marxa és una marxa cicloturista on s’'exclou la competició i, per tant en cap cas, hi haurà res semblant a una cursa competitiva.

Que La Marxa transita per vies públiques obertes al trànsit i la meva circulació respectarà la senyalització existent i en especial les indicacions dels agents de l’'autoritat i personal de protecció civil i de l’'Organització.

Que accepto els riscos inherents que comporta el recorregut obert al trànsit.

Que em comprometo a complir les normes de la Llei de Seguretat Vial i del seu reglament, vetllant per la meva seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.

Que eximeixo a L'Organitzador, al seu president, a la seva junta directiva, a la Federació Catalana de Ciclisme, i/o a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’'organització de La Marxa de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat o bé per motius lligats a fets de la circulació o bé per accidents esportius.

Que eximeixo als assenyalats anteriorment de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la meva participació a La Marxa, assumint personalment el risc inherent per la salut que suposa l'esforç físic requerit per la participació a La Marxa.

Que declaro conèixer els riscos propis de la participació a La Marxa, com són:

  • Existència de tot tipus de vehicles aliens a LÂ’'Organitzador circulant al llarg del recorregut de La Marxa. 
  • Que aquests vehicles circulen entre els ciclistes com usuaris normals de les vies. 
  • Que accepto i conec que em trobaré amb tot tipus de vehicles circulant en ambdós sentits de la circulació. 
  • Que accepto i conec que existeixen cruïlles no regulades per lÂ’'organització de La Marxa a les que poden incorporar-se tota mena de vehicles. 
  • Que existeixen trams perillosos en els que hauré dÂ’'extremar la precaució.
  • Que existeixen descensos perllongats amb revolts en els que hauré de moderar la velocitat per tal dÂ’'evitar danys propis i/o aliens. 
  • Que existeixen trams en els que l'Â’estat de les carreteres no té les condicions de seguretat adients i exclouré a LÂ’'Organitzador de la responsabilitat per qualsevol perjudici que jo pogués tenir degut a la mala conservació del ferm o com a conseqüència de defectes en les infraestructures viàries. 
  • Que existeix la possibilitat de patir un accident esportiu lligat a la pràctica del ciclisme, assumint personalment la responsabilitat dels accidents que jo mateix pogués provocar a qualsevol participant de La Marxa, excloent a L'Â’Organitzador de qualsevol responsabilitat derivada dÂ’aquests accidents.
  • Que existeix la possibilitat de provocar un accident a un tercer aliè a La Marxa, assumint personalment la responsabilitat íntegra de l'esmentat accident i excloent a L'Organitzador de qualsevol responsabilitat derivada del mateix.
Accepto les condicions:
  Display errors

 
Copyright @ tots els drets reservats. Per a totes les consultes mail a l'atencio del atencionalcliente@bicinscripcions.com o al telèfon (+34) 93.456.59.30
Organización, Calidad y Proyectos, S.L. Mare de Deu de Montserrat, 218 08041 Barcelona CIF B60316825 Registro Mercantil BCN Tomo 26077 Folio 60 Hoja 99414
bicinscripcions.com és propietat de Organización, Calidad y Proyectos, S.L.

De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades personals que vostè ens facilita al formulari d'inscripció formaren part d'un fitxer automatitzat titularitat d'ORGANIZACIÓN, CALIDAD Y PROYECTOS, S.L a Avinguda. Mare de Deu de Montserrat, 218 local, 08041 Barcelona.

On podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, amb la finalitat de gestionar els esdeveniments en els que vostè participa i per atendre les seves peticions mitjançant enviament del formulari d'inscripció vostè dóna el seu consentiment per a que ORGANIZACIÓN, CALIDAD Y PROYECTOS, S.L. comuniqui les seves dades a l'Entitat Organitzadora de l'esdeveniment amb les mateixes finalitats exposades abans.

Fent un clicq aquí vostè pot accedir a la nostre Política de privacitat .